Kategorie
Przewozy międzynarodowe

L4 w Holandii?

Kiedy pracujemy w Holandii, wtedy chcemy posiąść jak najwięcej informacji o tym, jakie wiążą się z tym prawa i obowiązki. Zastanawiamy się na przykład, co zrobić, kiedy jesteśmy chorzy i nie możemy stawić się w pracy. W Polsce przechodzimy na L4, a czy w Niderlandach jest odpowiednik tego zwolnienia lekarskiego?

Zamiast budować napięcie, otwarcie napiszmy, że w Holandii nie ma zwolnienia lekarskiego. Co jednak nie jest tożsame z tym, że nie musimy nic robić, kiedy jesteśmy chorzy. W pierwszej kolejności nieobecność należy zgłosić u pracodawcy. Najlepiej uczynić to przed godziną 10. Gdyby to z różnych względów niemożliwe, wówczas należy to zrobić przynajmniej tego samego dnia (telefonicznie, jeśli nie ma z tym większego problemu). Co istotne, szczegóły związane z absencją ustalane są pomiędzy pracownikiem a chlebodawcą. W związku z tym łatwo wysnuć wniosek, że dobrze mieć dobre relacje ze swoim szefem. Jeżeli jesteśmy godnym zaufanie pracownikiem, który z błahego powodu nie rezygnuje z przyjścia do pracy, wtedy pracodawcy wystarczy sama informacja, że będziemy nieobecni na miejscu pracy i kiedy planujemy powrócić., by znów wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli jednak ma on pewne wątpliwości. Wówczas powinniśmy udać się do lekarza. On po zapoznaniu się z naszym stanem zdrowotnym może wydać nam meldunek chorobowy ziekmeldunk. Przesyłamy go do firmy w ciągu czterech dni od zgłoszenia niedyspozycji. Nawet wówczas szef może kręcić głową. Ma on prawo zlecić kontrolę, czy rzeczywiście znajdujemy się w domu oraz wysłać do nas lekarza zakładowego.

Podczas choroby możemy otrzymywać zasiłek chorobowy. Wynosi on 70% normalnego wynagrodzenia (i nie może to być mniej niż minimalna pensja) i maksymalnie jest świadczony przez prawie dwa lata, bo podczas 93 tygodni od momentu, gdy zgłosimy niezdolność do wykonywania pracy. Zdarza się, że równolegle pobieramy już inne benefity – należy, to rzecz jasna zgłosić w Instytucie Świadczeń Pracowniczych (UMV). Urząd ten oraz pracodawcę informujemy też o urlopie, jeśli planujemy się na niego udać podczas choroby.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Chorobowe w Niemczech

Kiedy wyjeżdżamy na dłużej do Niemiec, wtedy przeważnie znajdujemy w nich pracę. Warto wówczas wiedzieć, jakie w związku z tym przysługują nam prawo i obowiązki. Jedną z istotniejszych rzeczy jest zwolnienie lekarskie. Na jakich prawach ono funkcjonuje u zachodniego sąsiada?

L4 w Niemczech

W Polsce zaświadczenie lekarskie pospolicie nazywamy “L4”. Oczywiście ma on odpowiednik we wszystkich krajach zachodniej Europy, w tym również jednego z większych w tej części kontynentu kraju, czyli Niemiec. Jest to mianowicie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nazwa więc, trzeba przyznać, dość skomplikowana, zwłaszcza dla tych, którzy nie opanowali biegle niemczyzny, stąd też dalej będziemy używać prostszych zwrotów. Wyjaśnijmy tylko, że długi niemiecki termin to po prostu “zaświadczenie o niezdolności do pracy”. Co zrozumiałe, przepisy go dotyczące są w dużej mierze podobne do tych, jakie obowiązują w związku z polskim zaświadczeniem lekarskim. Niemniej pojawiają się pewne różnice.

Musimy je mieć, aby usprawiedliwić w firmie swoją nieobecność. Oczywiście należy zgłosić pracodawcy swoją absencję możliwie jak najwcześniej – lepiej telefonicznie niż na przykład przez e-maila – aby nie mieć później żadnych kłopotów. Następnie mamy cztery dni na to, aby dostarczyć kopię zwolnienia chlebodawcy, jeżeli się z tym spóźnimy, wówczas może nie być ono respektowane. Pamiętajmy też, że choroba musi być na tyle poważna, że nie jesteśm w stnie wykonywać pracy. Czy rzeczywiście tak jest – to już stwierdza lekarz. Kiedy postanawia wypisać zwolnienie lekarskie, pojawia się ono w trzech egzemplarzach – jeden trafia do chorego, drugi do kasy chorych, a trzeci należy przekazać pracodawcy. 

I tak po jego otrzymaniu jest ono ważne maksymalnie przez sześć tygodni. Gdybyśmy po tym czasie wciąż nie byli zdolni do wykonywania pracy, wtedy jest możliwość otrzymania dłuższego zasiłku chorobowego (Krankenkasse), które z kolei może być ważne nawet przez 78 tygodni. Wspomnijmy tu jeszcze, że samo przebywanie na Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nie stanowi dla nas stuprocentowej ochrony przed zwolnieniem z pracy – oczywiście musi ona zostać przeprowadzona zgodnie z prawem pracy.

Kiedy jesteśmy na chorobowym (i jesteśmy ubezpieczeni) pobieramy wynagrodzenie tak, jakbyśmy byli w pracy. Niemniej musimy pamiętać nie tylko o poinformowaniu pracodawcy i przekazaniu mu odnośnych dokumentów, lecz także o tym, by w czasie przebywania na zwolnieniu nie pracować (także zdalnie) oraz naturalnie nie przebywać na wczasach i nie spotykać się w celach towarzyskich.

Kategorie
Uncategorized

Zasiłek na dziecko w Holandii

Pracując w danym kraju, godzimy się na wypełnianie nakładanych nam w związku z tym obowiązków. Państwo to roztacza też nad nami opiekę socjalną, co stanowi swego rodzaju rekompensatę za ponoszone koszty. Jako podatnicy mamy też prawo do korzystania z różnorodnych świadczeń. Odnosi się to na przykład do zasiłku na dziecko, znanego też jako Kinderbijslag. Czym się charakteryzuje? Co zrobić, by go otrzymać? Rozwiejmy te oraz inne wątpliwości. 

Kinderbijslag 2021

W Niemczech pracownicy mogą liczyć na Kindergeld, w Polsce od stosunkowo niedawna mamy “500+”. Z kolei w Holandii niejako odpowiednikiem tych świadczeń jest wspomniany we wstępie Kinderbijslag. Łączą go z wymienionymi pewne cechy – lecz ma on także pewną specyfikę. I to od niej zacznijmy. Otóż holenderski zasiłek na dziecko wypłacany jest jednemu rodzicowi, zwykle temu, który pracuje legalnie w Niderlandach. Dziecko nie musi z nim przebywać za granicą, lecz może pozostawać w Polsce z drugim rodzicem – matką bądź ojcem. Świadczenie wypłacane jest na każde dziecko – od jego urodzenia (o ile w porę został złożony wniosek) do ukończenia osiemnastego roku życia. Z każdą kolejną pociechą nie wzrasta kwota otrzymywana w ramach programu socjalnego. Zmienia to się natomiast wraz z dorastaniem młodego człowieka. I tak, gdy ma sześć lat, rodzic może się starać o wzrost świadczenia, a kolejny raz może to uczynić, kiedy dziecko będzie już miało 12 lat. Od stycznia tego roku – 2021 – stawki przypisane do grup wiekowych prezentują się następująco:

0-5 lat – 223,37

6-11 lat – 271,24

12-17 lat – 319,10.

Stawki te podane są w euro. Wypłaty dokonywane są w odstępach kwartalnych. Mogą być mniejsze, jeżeli równolegle pobierany jest zasiłek w Polsce, który jest wyższy od benefitów holenderskich – a w tym przypadku tak właśnie jest. W każdym razie należy przedstawić w odpowiednim urzędzie informacje dotyczące pobieranych świadczeń. Powinny się one znaleźć w pakiecie dokumentów.

Najpierw należy pobrać wniosek i wypełnić go. Dopiero wtedy stawiamy się w instytucji odpowiedzialnej za to świadczenie socjalne i składamy uzupełniony formularz wraz z niezbędnymi dokumentami. Oczywiście musimy mieć kopię dowodu osobistego czy paszportu. A także inne papiery. W tym między innymi zaświadczenie potwierdzające sytuację materialną i rodzinną, akt małżeństwa i urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające jednoznacznie, że utrzymujemy latorośl w Polsce. Nie może też zabraknąć numeru SOFI osoby wnioskującej.

Kategorie
Uncategorized

Kindergeld 2021

Podatki w Niemczech nie należą do najniższych. Ale trzeba zauważyć, że władze starają się to rekompensować podatnikom. Dlatego też za zachodnią granicą mamy do czynienia z kompleksową opieką socjalną. Od lat już wypłacany jest rodzicom zasiłek rodzinny, czyli Kindergeld. Odnosi się to nie tylko do Niemców, lecz również obcokrajowców pracujących legalnie w tym kraju. Wśród nich nie brakuje naszych rodaków. 

Kindergeld 2021 – zmiany dla Polaków

Kindergeld wypłacany jest za zachodnią granicą od lat. Stanowi on odpowiednik naszego “500 +”. Jak i ono – niemiecka ulga obejmuje wszystkich tych, którzy legalnie pracują w Niemczech. Nie ma żadnego limitu, jeśli chodzi o wysokość zarobków. Zarówno majętniejsi rodzice, jak nieco ubożsi mają prawo aplikować w sprawie tego świadczenia. Zasiłek przyjmowany jest głównie dla dzieci, czyli młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia, są zatem niepełnoletni. Mogą one żyć zarówno w Polsce, jak i Niemczech. Grunt, że rodzic jest niemieckim podatnikiem. Są tutaj także pewne wyjątki, nawiasem mówiąc, niemal w każdym przepisie podatkowym ich nie brakuje. I tak Kindergeld jest przyznawany również za dzieci, które ukończyły osiemnaście lat, lecz wciąż się uczą. Świadczenia przyznawane są do czasu, aż osiągną 25 rok życia. Natomiast za pociechy do dwudziestego roku życia, które są bezrobotne ba∂ź pracując, nie zarabiają wystarczająco dużo pieniędzy (kwota ta jest precyzyjnie określona) – również przyznawany jest ten zasiłek rodzinny.

Jakie są stawki? Każdego roku uzależnione są od wysokości podatków – możemy więc tu mówić o waloryzacji świadczeń socjalnych. W 2019 roku sumy za każde dziecko zostały podniesione o 10 euro. Gdyby tego było mało w tym roku – 2021 – od pierwszego stycznia obowiązują nowe stawki. Za każdego potomka (spełniającego wymagania) rodzic otrzymuje 15 euro więcej niż w poprzednim roku. I tak: za pierwsze i drugie 199, za trzecie 205, a za czwarte i każde kolejne już 230 euro.

Wspomnijmy i o tym, że waloryzacja objęła także ulgę za dziecko i została podniesiona z 7812 na 8388 euro.

Kindergeld – dokumenty

Kindergeld wypłacany jest matce dziecka, chyba że rodzice są w separacji czy po rozwodzie, a pociecha przebywa z ojcem. Warto wcześnie złożyć wymagane dokumenty, bo świadczenie to od jakiegoś czasu wypłacane jest zaledwie do sześciu miesięcy. Przy czym najpierw należy wypełnić formularz. Robi się to bądź przez Internet, bądź wypełniając dokument nadesłany przez odpowiednią instytucję. A jest nią Familienkasse (kasa świadczeń rodzinnych). 

Do składanego formularza należy dołączyć szereg dokumentów. Trzeba przedłożyć kopię dowodu osobistego bądź paszportu, a także akt małżeństwa i urodzenia dziecka czy zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu.