Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Urlop w Holandii

W Holandii nie brakuje emigrantów zarobkowych, w tym licznym gronie są również Polacy (właściwie, gdzie ich nie ma?). Stanowią jedną z większych grup narodowych w tym kraju. Ci, którzy dopiero wybierają się do pracy w Niderlandach lub właśnie się do niej wybierają, szukają informacji na wiele tematów. Wśród nich są także zagadnienia związane z urlopem wypoczynkowym. Omówmy je więc w tym artykule.

Urlop wypoczynkowy w Holandii

Urlop wypoczynkowy w Holandii przysługuje wszystkim, którzy są zatrudnieni. Odnosi się to więc nie tylko do pracowników pracujących na pełny etat czy pół etatu, lecz również do tych, którzy trudnią się pracą tymczasową (w tym gronie znajduje się dużo młodych Polaków, dorabiających w okresie wakacyjnym, by na przykład mieć środki na studia). Jednak liczba dni wolnych, jakie przysługują poszczególnym zatrudnionym, mogą się dość znacznie różnić. Przy czym nie zależy to od zajmowanego stanowiska, lecz od wieku i stażu pracy, co wydaje się dość rozsądne i klarowne. W każdym razie przeważnie pracownicy mają od 20 do 30 dni w ramach urlopu wypoczynkowego. Waha się to w kontekście dni przepracowanych w tygodniu. Jest to więc ich czterokrotność, czyli w przypadku tygodnia roboczego trwającego od poniedziałku do piątku, osobie przysługiwać będzie 20 dni wolnych od pracy, w przypadku dodatkowej soboty, wyjdzie już 25 – i tak dalej. Ponadto z tygodnia na tydzień rośnie suma dni urlopowych, stanowią one 8,7% czasu spędzonego w tygodniu w pracy. 

Wybierający się na urlop pracownik ma obowiązek zgłosić do szefowi, by uzyskać jego zgodę. Nie może więc po prostu danego dnia nie stawić się na swoim stanowisku pracy. Pracodawca zaś ma prawo nie zaaprobować terminu, jeżeli ma ku temu mocne podstawy (np. braki kadrowe), wówczas proponuje podwładnemu inny okres. W każdym razie szef musi umożliwić pracownikowi nieprzerwany trzytygodniowy urlop lub też trzy odrębne tygodnie urlopowe przedzielone dniami roboczymi.

Po przepracowaniu trzech miesięcy zatrudniony rozporządza już sześcioma dniami wolnymi. Jeżeli ma ich za mało, a nie może być w pracy przez pewien czas, wtedy nieraz decyduje się na urlop okoliczności, który jednak – co istotne – nie chroni go przed zwolnieniem. Ponadto są jeszcze dni ustawowo wolne od pracy, chodzi tu między innymi o święta wielkanocne oraz bożonarodzeniowe oraz Dzień Wyzwolenia i Wniebowstąpienie.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Urlop w Niemczech

Jeżeli już pracujemy w Niemczech lub też mamy zamiar wyjechać i podjąć posadę, to niewątpliwie interesują nas kwestie związane z urlopem wypoczynkowym. Zastanawiamy się na przykład, ile wolnych dni przysługuje osobom zatrudnionym w ojczyźnie Schillera. Stąd też przygotowaliśmy artykuł przybliżający kilka związanych z tym zagadnień.

Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Urlop wypoczynkowy w Niemczech przysługuje wszystkim pracownikom, czyli zarówno świadczącym pracę na pełny czy niepełny etat, jak i zatrudnionym tymczasowo. Liczba dni przypadających na odpoczynek różni się w zależności od tego, czy mówimy o pięcio- czy sześciodniowym tygodniu pracy. W pierwszym przypadku minimum wynosi 20 dni, w drugim zaś – 25. Tyle w teorii, przeważnie jednak jest ich więcej, szczególnie gdy chodzi o stosunek pracy regulowane przez układ zbiorowy, ich liczba wówczas wynosi od 25 do 30 (górna granica) dni, włącznie z sobotami, które są traktowane jako dni robocze. Wysokość wynagrodzenia wynosi średnią zarobków z ostatnich 13 tygodni. Natomiast liczba dni wolnych w głównej mierze zależna jest od tego, jakim stażem pracy wykazuje się pracownik, czyli wygląda to podobnie jak w Polsce.

Zatrudniony ma prawo do wybrania urlopu po przepracowaniu sześciu miesięcy. Jeżeli potrzebuje zrobić to przed upływem tego czasu, wówczas może to zrobić, jeżeli zaaprobuje to jego pracodawca. U zachodniego sąsiada nie istnieje urlop na żądanie, jest za to ten bezpłatny. Jeśli zaś z różnych względów nie udało nam się świadczyć pracy przez pół roku (na przykład gdy zrezygnowaliśmy z posady), wówczas przysługuje nam tzw. urlop częściowy – tutaj liczba dni różni się w zależności od tego, ile tygodni udało nam się trudnić pracą zarobkową. 

Prawo do urlopu, co istotne, ma wymiar jednorazowy. Co to oznacza? A mianowicie to, że w danym roku kalendarzowym pracobiorca otrzymuje urlop wyłącznie w ramach pracy dla jednej firmy, nawet jeśli w tym czasie pracował dla dwóch czy nawet kilku pracodawców. 

Z grubsza wiemy więc, na ile dni urlopu wypoczynkowego można liczyć w Niemczech. Jak się zaś je wykorzystuje? Tak samo jak w Polsce. Należy zgłosić chęć wybrania dni wolnych. Powstaje dokument, który musi podpisać szef. Jeżeli tego nie zrobi – a ma do tego prawo, jeżeli decyzja ma solidne podstawy – wówczas nie można po prostu nie przyjść do pracy, bo może się to wiązać z przykrymi konsekwencjami.