Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Wiek emerytalny w Niemczech

Całkiem niedawno zajęliśmy się kwestią wynagrodzenia minimalnego w Niemczech. Jest to oczywiście ważne zagadnienie, przy czym należy też pamiętać, że nie można się skupiać wyłącznie na pracy. Napisaliśmy już o  wakacjach w owym kraju, a obecnie poświęcamy artykuł na temat wieku emerytalnego w Niemczech. Ile lat muszą mieć pracownicy w tym kraju, by pobierać emeryturę?

Zacznijmy od tego, że w Niemczech – podobnie jak w innych krajach europejskich – wiek emerytalny jest podnoszony etapowo. Związane jest to z projektem wdrażanym od 2021 roku. Od tego czasu każdego roku wiek emerytalny wzrasta o kolejny miesiąc. Będzie to trwało do 2024 roku. Wówczas to tempo jego podnoszenia jeszcze się zwiększy – corocznie o dwa miesiące. Finalnie w 2029 roku wiek emerytalny wyniesie 67 lat. Wspomnijmy, że odnosi się to zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Czym te sukcesywne zmiany są motywowane? Przede wszystkim tym, że ludzie urodzeni przed laty podczas wyżu demograficznego obecnie osiągają wiek emerytalny. Należało więc zmodyfikować system tak, aby się nie załamał.

Nadmieńmy, że pierwszy rocznik, który przejdzie na emeryturę po ukończeniu 67 roku życia, jest z 1964 roku.

Całkiem niedawno pojawiły się postulaty domagające się drastycznych zmian. Wiązałoby się z nimi obniżenie emerytur, ponadto wskutek likwidacji państwa opiekuńczego system emerytalny uległby sprywatyzowaniu. Niemniej takim krokom przeciwstawiła się Niemiecka Federacja Związków Zawodowych oraz wiodące partie polityczne. Cały czas więc obowiązują zasady zapoczątkowane w 2012 roku.

Oczywiście i tutaj istnieją wyjątki od reguły. Jest możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mają ją ci, którzy osiągnęli 63 rok życia. Jeśli opłacali składki przez 45 lat, wtedy przysługuje im pełny wymiar świadczeń. Wiele osób decyduje się na taki krok. W 2020 roku spośród 18 milionów emerytów aż 3,5 miliona przeszło na wcześniejszą emeryturę. Taką możliwość mają też ci, którzy pracowali krócej, lecz wówczas muszą się liczyć na odpowiednio pomniejszoną emeryturę. Na taki krok decyduje się każdego roku kilkadziesiąt tysięcy emerytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *