Kategorie
Przewozy międzynarodowe

L4 w Holandii?

Kiedy pracujemy w Holandii, wtedy chcemy posiąść jak najwięcej informacji o tym, jakie wiążą się z tym prawa i obowiązki. Zastanawiamy się na przykład, co zrobić, kiedy jesteśmy chorzy i nie możemy stawić się w pracy. W Polsce przechodzimy na L4, a czy w Niderlandach jest odpowiednik tego zwolnienia lekarskiego?

Zamiast budować napięcie, otwarcie napiszmy, że w Holandii nie ma zwolnienia lekarskiego. Co jednak nie jest tożsame z tym, że nie musimy nic robić, kiedy jesteśmy chorzy. W pierwszej kolejności nieobecność należy zgłosić u pracodawcy. Najlepiej uczynić to przed godziną 10. Gdyby to z różnych względów niemożliwe, wówczas należy to zrobić przynajmniej tego samego dnia (telefonicznie, jeśli nie ma z tym większego problemu). Co istotne, szczegóły związane z absencją ustalane są pomiędzy pracownikiem a chlebodawcą. W związku z tym łatwo wysnuć wniosek, że dobrze mieć dobre relacje ze swoim szefem. Jeżeli jesteśmy godnym zaufanie pracownikiem, który z błahego powodu nie rezygnuje z przyjścia do pracy, wtedy pracodawcy wystarczy sama informacja, że będziemy nieobecni na miejscu pracy i kiedy planujemy powrócić., by znów wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli jednak ma on pewne wątpliwości. Wówczas powinniśmy udać się do lekarza. On po zapoznaniu się z naszym stanem zdrowotnym może wydać nam meldunek chorobowy ziekmeldunk. Przesyłamy go do firmy w ciągu czterech dni od zgłoszenia niedyspozycji. Nawet wówczas szef może kręcić głową. Ma on prawo zlecić kontrolę, czy rzeczywiście znajdujemy się w domu oraz wysłać do nas lekarza zakładowego.

Podczas choroby możemy otrzymywać zasiłek chorobowy. Wynosi on 70% normalnego wynagrodzenia (i nie może to być mniej niż minimalna pensja) i maksymalnie jest świadczony przez prawie dwa lata, bo podczas 93 tygodni od momentu, gdy zgłosimy niezdolność do wykonywania pracy. Zdarza się, że równolegle pobieramy już inne benefity – należy, to rzecz jasna zgłosić w Instytucie Świadczeń Pracowniczych (UMV). Urząd ten oraz pracodawcę informujemy też o urlopie, jeśli planujemy się na niego udać podczas choroby.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Chorobowe w Niemczech

Kiedy wyjeżdżamy na dłużej do Niemiec, wtedy przeważnie znajdujemy w nich pracę. Warto wówczas wiedzieć, jakie w związku z tym przysługują nam prawo i obowiązki. Jedną z istotniejszych rzeczy jest zwolnienie lekarskie. Na jakich prawach ono funkcjonuje u zachodniego sąsiada?

L4 w Niemczech

W Polsce zaświadczenie lekarskie pospolicie nazywamy “L4”. Oczywiście ma on odpowiednik we wszystkich krajach zachodniej Europy, w tym również jednego z większych w tej części kontynentu kraju, czyli Niemiec. Jest to mianowicie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nazwa więc, trzeba przyznać, dość skomplikowana, zwłaszcza dla tych, którzy nie opanowali biegle niemczyzny, stąd też dalej będziemy używać prostszych zwrotów. Wyjaśnijmy tylko, że długi niemiecki termin to po prostu “zaświadczenie o niezdolności do pracy”. Co zrozumiałe, przepisy go dotyczące są w dużej mierze podobne do tych, jakie obowiązują w związku z polskim zaświadczeniem lekarskim. Niemniej pojawiają się pewne różnice.

Musimy je mieć, aby usprawiedliwić w firmie swoją nieobecność. Oczywiście należy zgłosić pracodawcy swoją absencję możliwie jak najwcześniej – lepiej telefonicznie niż na przykład przez e-maila – aby nie mieć później żadnych kłopotów. Następnie mamy cztery dni na to, aby dostarczyć kopię zwolnienia chlebodawcy, jeżeli się z tym spóźnimy, wówczas może nie być ono respektowane. Pamiętajmy też, że choroba musi być na tyle poważna, że nie jesteśm w stnie wykonywać pracy. Czy rzeczywiście tak jest – to już stwierdza lekarz. Kiedy postanawia wypisać zwolnienie lekarskie, pojawia się ono w trzech egzemplarzach – jeden trafia do chorego, drugi do kasy chorych, a trzeci należy przekazać pracodawcy. 

I tak po jego otrzymaniu jest ono ważne maksymalnie przez sześć tygodni. Gdybyśmy po tym czasie wciąż nie byli zdolni do wykonywania pracy, wtedy jest możliwość otrzymania dłuższego zasiłku chorobowego (Krankenkasse), które z kolei może być ważne nawet przez 78 tygodni. Wspomnijmy tu jeszcze, że samo przebywanie na Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nie stanowi dla nas stuprocentowej ochrony przed zwolnieniem z pracy – oczywiście musi ona zostać przeprowadzona zgodnie z prawem pracy.

Kiedy jesteśmy na chorobowym (i jesteśmy ubezpieczeni) pobieramy wynagrodzenie tak, jakbyśmy byli w pracy. Niemniej musimy pamiętać nie tylko o poinformowaniu pracodawcy i przekazaniu mu odnośnych dokumentów, lecz także o tym, by w czasie przebywania na zwolnieniu nie pracować (także zdalnie) oraz naturalnie nie przebywać na wczasach i nie spotykać się w celach towarzyskich.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Praca w Berlinie

Berlin to ciekawa i różnorodna metropolia – nazywana jest nie bez powodu istnym tyglem kultur. Przyciąga nas z wielu względów. Poza tymi turystycznymi najistotniejsze są ekonomiczne. Obok takich niemieckich miast jak Frankfurt, Lipsk czy Dortmund to właśnie Berlin jest krajem, do którego udajemy się w poszukiwaniu pracy. Jak ją zdobywamy i na jakie zatrudnienie możemy liczyć? Odpowiedzmy sobie na te oraz podobne pytania w niniejszym artykule.

Łatwiej nam na pewno zaaklimatyzować się w obcym kraju, gdy już go zamieszkują nasi bliscy. Są wsparciem psychologicznym, to na pewno. Ale też służą nam w konkretny sposób. Bywają na przykład pomocni w odnalezieniu posady, gdy zostajemy przez nich zarekomendowani pracodawcy. Innym razem polegamy raczej na sobie. W jaki sposób wówczas szukamy pracy? Zwykle robimy to jeszcze przed wyjazdem, żeby nie jechać w ciemno. Pomocny okazuje się – lub wręcz niezastąpiony – Internet. W jego przestrzeni natrafiamy na przydatne strony agencji zatrudnienia oraz inne portale z ogłoszeniami w sprawie pracy. Będąc na nich, dowiadujemy się, jakie oferty składane są tym, którzy chcą zarobkować w Berlinie. I mamy tu do czynienia z całym przekrojem propozycji. Większość, rzecz jasna, dotyczy pracowników fizycznych. Wielu z nich przyjmuje branża budowlana. Szczególnie cenieni są ci, którzy są wykwalifikowani zawodowo, a więc dekarze, cieśle, elektrycy czy hydraulicy. Również problemu ze znalezieniem posady nie powinni mieć operatorzy maszyn, w tym obsługujący dźwigi czy wózki widłowe. Również niewykwalifikowani robotnicy są pożądani na berlińskim rynku pracy. Odnosi się to przeważnie do pracy sezonowej, czyli na uprawach, w ogrodnictwie itd. Zwłaszcza kobiety starają się o zatrudnienie w charakterze opiekunek do dzieci bądź osób starszych.

W przypadku pracy sezonowej, jeżeli trwa ona do 65 dni, wtedy nie mamy obowiązku się rejestrować. Inaczej to wygląda wówczas, gdy czas ten jest dłuższy, wtedy powinniśmy to zgłosić.

Jadąc za granicę – nie tylko do Berlina w Niemczech lecz dokądkolwiek – nie możemy zapomnieć o dowodzie osobistym czy paszporcie, w innym razie nie dotarlibyśmy tam, gdzie chcemy. Co istotne, posiadanie przy sobie dowodu osobistego jest nie tylko wskazane, lecz wręcz nakazane. Już na miejscu wyrobimy sobie numer identyfikacji podatnika, a zrobimy to w lokalnym urzędzie.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Praca w Niemczech

Każdego dnia internauci wyszukują w Sieci informacji na temat pracy poza granicami Polski. Nie ma więc wątpliwości, że trend wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych nie słabnie. Największym zainteresowaniem cieszą się u naszych rodaków Niemcy, co wynika z przynajmniej dwóch czynników, bliskości geograficznej oraz bogactwa tamtejszego rynku pracy. O czym powinno się pamiętać, decydując się na tego rodzaju zmianę w życiu?

Taki wyjazd to poważna sprawa. Stąd też wymaga głębokiego przemyślenia i – kiedy już jesteśmy pewni podróży – zaawansowanych przygotowań. Nieraz jest łatwiej. Dotyczy to przypadków, kiedy wyjeżdżający mają już u zachodniego sąsiada zaufanych ludzi (rodzinę czy przyjaciół). Jeżeli tak nie jest, wtedy należy polegać na sobie i informacjach czerpanych z rozmaitych źródeł. Dziś przeważnie pozyskujemy informacje przez Internet. Za jego pośrednictwem możemy także przeszukać oferty pracy. Odwiedzając strony agencji zatrudnienia oraz inne podobne portale dowiadujemy się, o jaką posadę możemy się starać w Niemczech. Patrząc na większość propozycji, widzimy, że głównie odnoszą się do pracy fizycznej. Chodzi zarówno o zatrudnienie niewykwalifikowanych pracowników, jak i specjalistów w swych dziedzinach. Pierwsi – i kobiety, i mężczyźni – często decydują się na pracę sezonową: przy zbiorach, w leśnictwie, ogrodnictwie czy w rolnictwie. Tymczasowo lub dłużej mogą też zatrudniać się w hotelarstwie i gastronomii, poszukiwani są kelnerzy, kelnerki oraz pomoc kuchenna. Fachowcy pożądani są w budownictwie (dekarze, cieśle, hydraulicy, monterzy itd.). Kobiety z kolei nierzadko znajdują posadę jako opiekunka do dzieci czy osób starszych. W Niemczech kontynuują swoje kariery również pracownicy umysłowi, którzy znają doskonale język niemiecki, i znają się na informatyce, medycynie czy innych obszarach wiedzy.

W wielu przypadkach znajomość niemczyzny nie jest wymagana podczas starań o pracę. Nieraz wskazane jest władać językiem Goethego w stopniu podstawowym. Tak czy inaczej dobrze przynajmniej opanować podstawowe zwroty, by komunikować się z Niemcami w życiu codziennym i na przykład w urzędach.

Jeśli jesteśmy już przy temacie kwestii formalnych – wspomnijmy, że należy pamiętać o dokumentach. Nie tylko chodzi tu o dowód osobisty (którym będziemy się legitymowali), lecz również pozostałe, w tym te najważniejsze: karta ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego czy numer identyfikacji podatkowej.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Praca w Holandii

Na Holandii ogniskują się myśli wielu z nas. Oczywiście nie brakuje w niej malowniczych miejsc, jednak to przeważnie nie o nie chodzi. Interesuje nas niderlandzki rynek pracy, który jest bogaty. I ma wiele do zaoferowania tym, którzy nie znajdują zadowalających perspektyw w rodzimych stronach. Stąd też wyjeżdżamy do Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, w którym zatrudniamy się na rozmaitych stanowiskach. 

Zanim jednak spakujemy plecak i udamy się w podróż, szukamy informacji na temat pracy w Holandii.

Praca w Holandii od zaraz

Holandia leży stosunkowo blisko Polski, zatem łatwo do niej dotrzeć i wrócić z niej do Polski lub choćby przyjechać na urlop. Z tego między innymi powodu wielu krajan już przebywa w jej granicach. Możliwe więc, że wśród nich znajduje się ktoś, kogo dobrze znamy – choćby krewny czy przyjaciel – i może nam pomóc w wyszukaniu zadowalającej posady, na przykład udzielając referencji. Jeżeli tam, gdzie się udajemy, nie mamy nikogo, wtedy musimy być bardziej zdani na siebie – choć nie tak zupełnie. W końcu istnieją agencje pośrednictwa pracy, które mają swoje biura w Polsce. Kiedyś, by się zarejestrować i przejrzeć oferty zarobkowe, należało udać się do danej placówki. Obecnie przebiega to znacznie łatwiej. W końcu od czego jest Sieć? Za jej pośrednictwem odwiedzimy wirtualnie agencje jedną po drugiej nawet w ciągu kilku minut. Przejrzymy też proponowane stanowiska pracy, poczytamy o innych kwestiach związanych z pracą za granicą (kwaterunek, dojazd, adaptacja itd) i się zarejestrujemy. Dopiero później stawimy się w placówce osobiście, by przedstawić odpowiednie dokumenty.

Jakich ofert pracy możemy się spodziewać? Przede wszystkim chodzi o te składane pracownikom fizycznym. Wiele miejsc pracy znajduje się w sektorach związanych z roślinami – zbieraniem owoców, kwiatów czy selekcją ich cebulek. Przeznaczone są dla niewykwalifikowanych pracowników, podobnie jak te związane z procesem produkcji. Przy czym są i stanowiska dla specjalistów o umiejętnościach technicznych, poszukuje się choćby spawaczy czy budowlańców.

Praca w Holandii od zaraz z dojazdem

Agencje pracy zapewniają nieraz zakwaterowanie, którego koszta potrącane są z wypłaty. Pomagają również w nieco szerszym zakresie. Mają na przykład na miejscu polskich koordynatorów, którzy świadczą pomoc w adaptacji, co się może wiązać z zapisaniem na kurs językowy. Niektóre biura gwarantują także transport, przewożąc swoich pracowników busami. Jeżeli jest inaczej – wtedy wyjeżdżający muszą zorganizować przejazd na własną rękę, korzystając z samochodu lub usług firm przewozowych. 

Przed wejściem na pokład dobrze upewnić się, czy niczego nie zapomnieliśmy. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości (dowód bądź paszport), a także zaświadczenia od polskich urzędów: meldunkowego i skarbowego czy papiery poświadczające niekaralność. Będą m.in. potrzebne, by pozyskać numer SOFI (odpowiednik polskiego NIP-u).

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Numer Sofi

Holandia to malowniczy kraj. Widzimy to choćby, gdy studiujemy niektóre pejzaże van Gogha czy krajobrazy na płótnach znacznie od niego starszego Petera Brueghela. Przy czym nie jest to aspekt, dla którego postanawiamy udać się do Niderlandów. Przeważnie bowiem chodzi o podjęcie pracy – o którą nieraz tam łatwiej niż w Polsce. Wybierając się w podróż lub już po dotarciu na miejsce musimy się zatroszczyć o spełnienie szeregu formalności. Jedną z nich stanowi uzyskanie numeru SOFI. Czym on tak właściwie jest?

Numer Sofi – co to?

“Numer SOFI” – brzmi to dość tajemniczo, nieprawdaż? I przywołuje wiele bardzo różnych skojarzeń. Prawdopodobnie większość z nich jest zupełnie błędnych. Chodzi tutaj bowiem o akronim, którego rozwinięcie to – “Sociaal Fiscaal numer”. Nawet kiedy nie znamy zbyt dobrze holenderskiego, wiemy, że człon “Fiscaal” odnosi się niechybnie do kwestii fiskalnych, czyli podatkowych. I tak właśnie jest w tym przypadku. Numer SOFI bowiem nie jest niczym innym, jak numerem identyfikacyjnym podatnika żyjącego w Niderlandach. Jego odpowiednikiem w Polsce mógłby być inny numer – NIP. Przy czym różniłyby się liczbą znaków – holenderski składa się z 9 cyfr, a polski – 10. Z pierwszym spotykamy się także pod innym skrótowcem, mianowicie BSN. Różni je tylko nazwa. 

Zatem już wiemy, że numer SOFI pozwala skarbówce nas zidentyfikować. A do czego nam jest potrzebny? Otóż bez niego nie moglibyśmy mieszkać w Niderlandach na stałe. Wymagany jest od nas wtedy, gdy załatwiamy formalności w urzędach. Bez niego bylibyśmy w tych działaniach bardzo ograniczeni. Zatem warto pomyśleć o wyrobieniu sobie tego dokumentu, nawet wtedy, kiedy nie planujemy być w Holandii dłużej niż na trzy miesiące, wykonując pracę sezonową. Plany nasze bowiem mogą ulec zmianie. W każdym razie wyrobienie numeru SOFI nie jest ani rzeczą trudną, ani czasochłonną. Wprawdzie niektóre podmioty oferują, że zrobią to za nas, ale wiąże się to, rzecz jasna, z pewnymi kosztami. Dlatego lepiej samemu udać się do urzędu gminnego wraz z pożądanymi dokumentami. Musimy mieć dowód osobisty bądź paszport, a także zaświadczenia z polskiego urzędu meldunkowego i urzędu skarbowego; jeżeli nasz stan cywilny uległ zmianie, wtedy przedkładamy również pracownikowi placówki europejski akt małżeństwa. 

Kiedy otrzymamy numer SOFI? Niewykluczone, że od razu po przedstawieniu odnośnych dokumentów i wypełnianiu formularza. Ale możliwe też, że zajmie to kilka dni, bo wiele tu zależy od specyfiki działania danego urzędu.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Busy z Monachium do Wrocławia

Polacy wyjeżdżający do Niemiec przeważnie kierują się do większych miast zachodniego sąsiada. Z reguły łatwiej w nich znaleźć pracę, a poza tym wydają się wielu rodakom bardziej interesującymi miejscami do życia. Takim też miastem jest niewątpliwie Monachium, czyli stolica Bawarii, zatem najludniejszego i najmajętniejszego niemieckiego kraju związkowego. 

Po krótszym czy dłuższym okresie podróżni z Polski postanawiają wrócić w swoje rodzinne strony. Wówczas powracają do rozmaitych miejscowości. Pewna ich część wybiera się do Wrocławia. W jaki sposób pokonują drogę z Monachium do stolicy Dolnego Śląska? – Na przykład busem.

Przewozy z Monachium do Niemiec

Nic dziwnego, że stolica Bawarii przyciąga przybyszów z wielu różnych stron. W końcu jest głównym ośrodkiem przemysłowym i naukowym nie tylko w regionie, ale także w południowych Niemczech. Poszukujący posady trafiają do rozmaitych sektorów. Prężnie funkcjonuje przemysł elektrotechniczny, maszynowy, włókienniczy czy też produkcja samochodów. Co zdolniejsi manualnie trudnią się rzemiosłem artystycznym. Niemało perspektyw odnajdują też studenci, którzy kontynuują naukę na którejś z renomowanych uczelni, na przykład Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana lub Uniwersytecie Technicznym.

Kiedy przybyli nie pracują lub mają dzień wolny od nauki, wówczas przechadzają się zadbanymi uliczkami Monachium. Dotrą nimi w różne ciekawe miejsca – na przykład na Plac Mariacki (Marienplatz), na którym mieszczą się aż dwa ratusze. Stąd zaś śmiało można wsiąść do metra lub S-Bahna i wybrać się na dalsze zwiedzanie, choćby do Ogrodu Angielskiego, którego ozdobę stanowi chińska wieża.

Czas pobytu w Monachium w końcu dobiega końca, przynajmniej na jakiś czas. Wtedy nasi rodacy coraz chętniej decydują się na przejazd busem. Wielu przewoźników oferuje swe usługi. Dlatego też nie jest tak trudno skorzystać z najbardziej dogodnej oferty. Czym się kierować przy wyborze firmy przewozowej? W dużej mierze zależy to od osobistych preferencji pasażera. Ale na pewno warto zwrócić uwagę, czy na pokładzie busa znajdują się wygodne siedziska, sieć wi-fi (przecież nikt nie chce się nudzić podczas wielogodzinnych podróży!) oraz, zwłaszcza w letnie dni, klimatyzacja.

Pasażer, gdy dotrze do Wrocławia, nie powinien czuć się rozczarowany. W końcu stolica Dolnośląskiego pod wieloma względami nie ustępuje Monachium, a w niektórych aspektach przewyższa to bawarskie miasto. Park Szczytnicki na przykład prezentuje się okazalej niż wspomniany tu już Ogród Angielski. A ci, których zachwycił Marienplatz mogą podziwiać we Wrocławiu zabytki mieszczące się na Ostrowie Tumskim.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Busy z Monachium do Polski

Nie jest żadną tajemnicą, że Polacy wciąż chętnie wyruszają za zachodnią granicę. Robiąc to, kierują się do różnych regionów tego kraju. Jednym z nich jest Bawaria, najludniejszy i najbogatszy kraj związkowy w Niemczech. W jego stolicy, Monachium, przebywa stale bądź tymczasowo znaczne grono naszych rodaków. Niezależnie od tego, jakie względy przemawiały za ich pobytem, nadchodzi czas, kiedy zastanawiają się, w jaki sposób powrócić do ojczyzny. Podpowiadamy, że jedną z możliwości jest przejażdżka busem.

Przewozy z Monachium do Polski

Wszystkich odwiedzających Monachium możemy śmiało podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią ci, którzy wyjeżdżają z Polski do Niemiec, aby pracować bądź się kształcić. Druga zaś składa się z turystów. Dla szukających posadów nie brakuje w stolicy Bawarii miejsc, w których mogliby się zatrudnić. To przecież bardzo duże miasto, jedno z większych nie tylko w Niemczech, lecz także w całej Europie; poza tym wciąż dynamicznie się rozwija. Monachium znane jest jako prężny ośrodek gospodarczy. Polacy pracują w przemyśle (elektrotechnicznym. samochodowym, maszynowym czy też w browarnictwie), niektórzy sprawdzają się w rzemiośle artystycznym. Uczniowie czy studenci mogą się kształcić w różnych kierunkach. Miasto jest bowiem największym ośrodkiem naukowym w południowych Niemczech. Oblegane przez młodych ludzi są Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana oraz Uniwersytet Techniczny. 

Inni przybysze mają inne cele – turystyczne. A Monachium znane jest jako skarbnica zabytkowych obiektów. Najwięcej ich znajdziemy na Placu Mariackim (Marienplatz), na przykład dwa ratusze – i stary, i nowy – kolumna maryjna czy na przykład fontanna rybna. Nieopodal mieści się też stacja przesiadkowa, z której wyruszy się w dalszą podróż metrem bądź niezawodnym S-Bahnem. Którymś z tych środków lokomocji podróżny uda się na przykład do Ogrodu Angielskiego, zielonego azylu, znajdującego się w samym sercu Monachium. 

Zatrudnieni w Monachium Polacy czy też turyści z naszego kraju zwiedzający to miasto prędzej czy później decydują się powrócić do kraju. Lot samolotem jest dość kłopotliwą, a na pewno kosztowną sprawą. Dlatego godna polecenia jest podróż busem. Tym bardziej, że można przebierać w ofertach, gdyż na rynku przewozowym działa obecnie wiele przedsiębiorstw. Czym się kierować przy wyborze konkretnej propozycji? Warto zrobić rozeznanie i przeczytać opinie klientów o poszczególnych firmach. Poza tym istotne, by sprawdzić, które z nich obsługują tereny, do których chce się dojechać.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Busy z Frankfurtu do Polski

Niemcy to jeden z tych zachodnioeuropejskich krajów, które licznie odwiedzają nasi rodacy. Przeważnie wyruszają tam, aby pracować. Wówczas najczęściej trafiają do tych większych miast. Największym jest niewątpliwie Berlin, ale w czołówce pod względem zajmowanej powierzchni i liczby ludności plasuje się również Frankfurt. Mamy na myśli ten leżący nad Menem, bo ma on jeszcze swojego imiennika położonego nad Odrą, który jest jednak zdecydowanie mniejszy.

W obydwu tych miastach przebywają Polacy. I regularnie wyjeżdżają z nich do Polski, by zobaczyć się z bliskimi. Wtedy też decydują się na odbycie podróży przy pomocy wygodnego busa.

Busy z Frankfurtu nad Menem do Polski

Większy z Frankfurtów położony jest na obydwu brzegach Menu. Za miastem rozpościerają się niewielkie, choć malowniczo ukształtowane góry Taunus, których najwyższy szczyt nie sięga nawet 900 m.n.p.m. Frankfurt nad Menem przynależy do Hesji i jest miastem na prawach powiatu. Znane jest w wielu kręgach jako centrum finansowe, w końcu to w nim znajdują się główne siedziby znanych banków. Poza tym dynamicznie funkcjonuje tu przemysł – między innymi sektor chemiczny. W nim też zatrudniają się Polacy – poza tym pracują także w usługach. Nasi rodacy znajdują się także wśród turystów – którzy nieustanną falą napływają do tego miasta w Hesji zarówno z innych stron Niemiec, jak i z zagranicy.

Turyści czy też pracownicy stali i sezonowi regularnie odwiedzają swe ojczyste strony. Wtedy też postanawiają nieraz udać się w powrotną drogę busem. Decydują się na to wtedy, kiedy chcą bezstresowo dotrzeć do domu.

Busy z Frankfurtu nad Odrą do Polski

Mniejszy Frankfurt leży nad Odrą, zdecydowanie bliżej ojczystych stron niż większy imiennik. Gdyby nie rzeka, graniczyłby ze Słubicami. Miasta te łączy most. Wspólnie stanowią transgraniczną aglomerację. Choćby ze względu na dogodne położenie Polacy i w tym mniejszym mieście pracują. Jeżeli w Polsce mieszkają na Dolnym Śląsku, wtedy nie mają daleko i mogą po pracy wracać do kraju. W innym wypadku zajeżdżają do Rzeczypospolitej rzadziej. Wtedy często korzystają z usług firm przewozowych. Wybierają te, które spełniają ich oczekiwania. Przychodzi to tym łatwiej, bo przewoźnicy, konkurując ze sobą, przygotowują dla klientów coraz dogodniejsze oferty.

Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Busy z Berlina do Polski

Jesteśmy narodem podróżników. Bez problemu spotkamy rodaków w przeróżnych miejscach na globie. Wielu z nich przebywa na stałe bądź tymczasowo w Europie Zachodniej. A najpopularniej odwiedzanym przez Polaków krajem są Niemcy. Wynika to choćby z bliskości, w końcu są naszym zachodnim sąsiadem, graniczą z trzema województwami: dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim. 

Stosunkowo blisko mamy do stolicy Niemiec Berlina. To nie tylko największe i najludniejsze miasto w tym kraju, ale również w Europie – ustępując jedynie kilku metropoliom.

Polacy pracują w nim bądź go odwiedzają w celach turystycznych. W końcu jednak przychodzi czas powrotu. Wtedy wielu z nich decyduje się na jazdę busem.

Busy z Berlina do Polski codziennie

Berlin od lat przyciąga ludzi z całego świata, mając im wiele do zaoferowania. Jest więc istnym konglomeratem kultur. Dzięki temu mało kto czuje się wyobcowany – przecież mijane osoby są przedstawicielami wielu nacji, nieraz bardzo dalekich i dla nas jawiących się jako egzotyczne. Znaczna część przyjeżdżających do Berlina, wybiera to miasto, by znaleźć w nim pracę. Możliwości jest dużo. Również nasi rodacy znajdują zatrudnienie w stolicy Niemiec w przemyśle czy sektorze usług. Wielu więc z nich zostaje tam na dłużej. Niemniej większość z nich regularnie odwiedza Rzeczypospolitą, by zobaczyć się z rodziną i przyjaciółmi. Mają kilka możliwości powrotu – a jedną z chętniej wybieranych stanowi podróż busem.

W stolicy Niemiec nie brakuje również turystów, co jest w pełni zrozumiałe, mając na względzie liczne atrakcje, jakie Berlin ma do zaoferowania przybyszom. Oczywiście nie brakuje w nim różnorodnych restauracji i kawiarni, które przyciągają poszukiwaczy doznań kulinarnych. Choć największą wartość przedstawiają sobą zabytki. Wśród nich na uwagę zasługuje choćby Brama Brandenburska wykonana w stylu neorenesansowym. Jako ciekawostkę można podać, że został wzniesiony także dzięki piaskowcowi z dolnośląskiego Lwówka Śląskiego (wówczas leżał on na terytorium Prus). Ozdobą bramy są liczne reliefy, część z nich przedstawia chwalebne czyny Heraklesa. Wieńczy ją rzeźba kwadrygi powożonej przez rzymską boginię zwycięstwa. 

Zwiedzanie Berlina przebiega szybko. Dopiero co się przybyło, a już trzeba wracać. Wtedy warto zgłosić się do zaufanej firmy przewozowej, która regularnie wysyła busy na drogi wiodące z Berlina do Polski (a także w odwrotnym kierunku). Zależnie od tego, dokąd podróżny chce dotrzeć, droga zajmuje od kilku do nawet 10 godzin. Najbliżej, oczywiście, z Berlina do zachodnich regionów w Polsce. Znacznie zaś dalej jest na Podlasie. Dokądkolwiek by się jechało, zwraca się uwagę na to, by wyprawa była komfortowa. O to też dbają przewoźnicy, oferujący klientom liczne udogodnienia. Należą do nich np. klimatyzacja, funkcjonalne siedzenia czy sieć wi-fi, pozwalająca pasażerom utrzymać kontakt ze światem.