Kategorie
Przewozy międzynarodowe

Studia w Niemczech

Większość Polaków sunie do Niemiec, żeby podjąć w nich posadę. Niemniej w grupie podróżników znajdują się także i ci pasażerowie, którym przyświecają nieco inne cele. Młode osoby udają się tam bowiem także po to, by się kształcić. Nie brakuje więc Polaków, którzy wyjeżdżają za zachodnią granicę na studia. Zanim jednak wykonają taki krok, zdobywają informacje na temat tego, jaką ofertę edukacyjną składają nam w ojczyźnie Schillera. Sprawdźmy to.

Informacje o studiach w Niemczech

Niemcy zwykle znajdują się wśród przykładowych krajów przyjaznych studentom. Wpływa na to wiele czynników. Kilka z nich wymienimy w niniejszym artykule. Zachodni sąsiad ma dla młodych osób świetnie zorganizowany system szkolnictwa wyższego. Obecnie prężnie działa około 380 uczelni, na których wykłada się 20 tysięcy kierunków, a mniej więcej 10% z nich prowadzonych jest w języku angielskim. Można więc na jednym z owych kierunków zacząć przygodę ze studiami bez znajomości języka niemieckiego, aby następnie, gdy się już pozna mowę Goethego, kontynuować kształcenie na kierunku wykładanym w języku niemieckim. Co istotne, wiedzę należy potwierdzić certyfikatem językowym, znanym jako TestDaF. 

Studia pierwszego stopnia w Niemczech – tak jak i u nas – mają strukturę dwupoziomową. Najpierw należy przejść przez trzyletnie studia licencjackie, a potem, jeśli chce się kontynuować edukację, ukończyć dwuletnie studia, żeby otrzymać tytuł magistra. Zauważmy tu jeszcze, że w poszczególnych landach obowiązują nieco inne zasady, gdyż mają one pewną autonomię także w dziedzinie edukacji.

Jakie trzeba spełniać warunki

Jakie kryteria decydują o tym, czy zostaniemy przyjęci na studia w Niemczech? Tutaj liczą się przede wszystkim dwa świadectwa, a mianowicie tzw. świadectwo dojrzałości, czyli matura, oraz drugie poświadczające ukończenie szkoły. Wyniki egzaminu maturalnego oraz stopnie mają decydujące znaczenie w procesie rekrutacji. Dodajmy, że na niektórych uczelniach czy też kierunkach obowiązują limity, znane też jako numerus clausus.

Jeśli otrzymamy potwierdzenie przyjęcia na studia, to pamiętajmy o tym, żeby się jeszcze zarejestrować na uczelni, Czemu należy to prędko zrobić? Bo też dopiero po wypełnieniu tej formalności jesteśmy oficjalnie uznawani przez państwo za studentów, z czym też wiążą się pewne udogodnienia. Dotyczą one między innymi możliwości zamieszkania w domu studenckim, co jest dużą ulgą dla domowego budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.