Kategorie
Uncategorized

Zasiłek na dziecko w Holandii

Pracując w danym kraju, godzimy się na wypełnianie nakładanych nam w związku z tym obowiązków. Państwo to roztacza też nad nami opiekę socjalną, co stanowi swego rodzaju rekompensatę za ponoszone koszty. Jako podatnicy mamy też prawo do korzystania z różnorodnych świadczeń. Odnosi się to na przykład do zasiłku na dziecko, znanego też jako Kinderbijslag. Czym się charakteryzuje? Co zrobić, by go otrzymać? Rozwiejmy te oraz inne wątpliwości. 

Kinderbijslag 2021

W Niemczech pracownicy mogą liczyć na Kindergeld, w Polsce od stosunkowo niedawna mamy “500+”. Z kolei w Holandii niejako odpowiednikiem tych świadczeń jest wspomniany we wstępie Kinderbijslag. Łączą go z wymienionymi pewne cechy – lecz ma on także pewną specyfikę. I to od niej zacznijmy. Otóż holenderski zasiłek na dziecko wypłacany jest jednemu rodzicowi, zwykle temu, który pracuje legalnie w Niderlandach. Dziecko nie musi z nim przebywać za granicą, lecz może pozostawać w Polsce z drugim rodzicem – matką bądź ojcem. Świadczenie wypłacane jest na każde dziecko – od jego urodzenia (o ile w porę został złożony wniosek) do ukończenia osiemnastego roku życia. Z każdą kolejną pociechą nie wzrasta kwota otrzymywana w ramach programu socjalnego. Zmienia to się natomiast wraz z dorastaniem młodego człowieka. I tak, gdy ma sześć lat, rodzic może się starać o wzrost świadczenia, a kolejny raz może to uczynić, kiedy dziecko będzie już miało 12 lat. Od stycznia tego roku – 2021 – stawki przypisane do grup wiekowych prezentują się następująco:

0-5 lat – 223,37

6-11 lat – 271,24

12-17 lat – 319,10.

Stawki te podane są w euro. Wypłaty dokonywane są w odstępach kwartalnych. Mogą być mniejsze, jeżeli równolegle pobierany jest zasiłek w Polsce, który jest wyższy od benefitów holenderskich – a w tym przypadku tak właśnie jest. W każdym razie należy przedstawić w odpowiednim urzędzie informacje dotyczące pobieranych świadczeń. Powinny się one znaleźć w pakiecie dokumentów.

Najpierw należy pobrać wniosek i wypełnić go. Dopiero wtedy stawiamy się w instytucji odpowiedzialnej za to świadczenie socjalne i składamy uzupełniony formularz wraz z niezbędnymi dokumentami. Oczywiście musimy mieć kopię dowodu osobistego czy paszportu. A także inne papiery. W tym między innymi zaświadczenie potwierdzające sytuację materialną i rodzinną, akt małżeństwa i urodzenia dziecka, dokumenty potwierdzające jednoznacznie, że utrzymujemy latorośl w Polsce. Nie może też zabraknąć numeru SOFI osoby wnioskującej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.